Beschrijving ziekten

Ziektes waartegen honden gevaccineerd kunnen worden.

Hondenziekte: wordt ook wel de Ziekte van Carré genoemd. Het is een virusziekte die honden van elke leeftijd kan aantasten en een snel verloop kan hebben met sterfte tot gevolg. Dit virus wordt verspreid via het speeksel, de urine of de ontlasting.

Leptospirose, ook wel Ziekte van Weil genoemd. Een bacteriële ziekte, waarbij de kans op besmetting het grootst is in het voor- en najaar. Bij jongere honden kan de ziekte dodelijk zijn en kan zelfs besmettelijk zijn voor mensen. Mensen kunnen door contact met uitwerpselen van honden of ratten worden besmet. Een hond wordt besmet via urine van een andere hond of van een rat (bijvoorbeeld via slootwater).

Kennelhoest, dat onder andere wordt veroorzaakt door het Para-influenzavirus of Bordetella. Kennelhoest is een aandoening die wordt veroorzaakt door verschillende micro-organismen, waarbij de kans op besmetting groter is op plaatsen waar veel honden bij elkaar komen, zoals op shows of in een kennel of pension. De ziekte wordt verspreid via de luchtwegen, door bijvoorbeeld hoesten of niezen.

Parvo, ziekte die met name bij de jonge hond heftig braken en bloederige diarree kan veroorzaken. Ook bij de oudere niet goed beschermde hond kan dit virus tot ernstige ziektebeelden aanleiding geven. Sterfte is vaak het gevolg van een besmetting met het parvovirus..


HCC, Besmettelijke leverziekte (hepatitis contagiosa canis), wordt veroorzaakt door een CAV-1 virus. Dit virus verspreidt zich voornamelijk via de urine. Dieren kunnen van heel licht tot heel ernstig ziek worden (leverproblemen). Jonge dieren kunnen plotseling sterven. Een HCC infectie kan uitmonden in een chronische hepatitis (leverontsteking) en uiteindelijk in levercirrose.

Rabiës, een virusziekte die zeer besmettelijk is voor vrijwel alle zoogdieren. Een besmet dier kan de ziekte overbrengen op een ander dier door middel van bijtwonden of speeksel. Om een voorbeeld te geven: wanneer een hond van één van onze klanten onbeschermd (dus niet geënt tegen rabiës) in het buitenland los het bos inloopt en daar een vos tegenkomt die gestorven is aan rabiës, kan de hond door te likken aan deze vos het virus oppikken en daar uiteindelijk ook aan sterven. Op datzelfde moment vormt deze hond ook een groot gevaar voor andere dieren en de mensen in zijn omgeving. Eén van de eigenschappen van het virus is dat het zich graag in de hersenen nestelt, waardoor het besmette dier gaat bijten en ‘gek’ wordt. Voor een vakantie in het buitenland is rabiës vrijwel altijd verplicht. Dit is ter bescherming van het individuele dier, maar ook om insleep van het virus vanuit het buitenland naar Nederland te voorkómen. Enting mag vanaf 3 maanden gegeven worden. Er wordt steeds met uiterste zorgvuldigheid per land bekeken (ook met betrekking tot voorzorgsmaatregelen, zoals ontwormen, tekenpreventie en hartwormpreventie) wat het beste is.