Dementie

Dementie kan bij honden net als bij mensen voorkomen. Het is de naam die we geven aan het verminderd functioneren van dieren als gevolg van hersenveroudering. De gemiddelde leeftijd van dieren neemt door o.a. betere verzorging, voeding en diergeneeskundige zorg toe, en daardoor zien we in de praktijk steeds vaker dergelijke problemen. Met het ouder worden van een dier hopen er in de hersenen stoffen op die zenuwschade geven. Aan de andere kant nemen beschermende processen in de hersencellen (waarbij anti-oxidanten een belangrijke rol spelen) juist af. Hierdoor gaan hersencellen kapot, met functieverlies als gevolg.

De meest voorkomende klachten zijn o.a.: het minder reageren op prikkels (bijv. bij het geroepen worden), langzamer leren, minder spelen, meer aandacht vragen, niet meer aangeven dat ze uitgelaten moeten worden.Maar de meest duidelijke klacht is het de weg kwijt zijn in een bekende omgeving, dus bijvoorbeeld de weg naar de voerbak niet meer kunnen vinden. Tevens zien we vaak bij honden die lijden aan dementie een verandering in gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijker alleen zijn, gaan s ’nachts ineens blaffen en kunnen paniek- angstaanvallen hebben in onbekende situaties.

De diagnose is moeilijker vast te stellen dan bij veel andere aandoeningen waarbij bijvoorbeeld een bloedtest uitsluitsel geeft of de hond wel of niet aan een aandoening lijdt. De waarschijnlijke diagnose wordt gesteld op basis van de symptomen en door andere mogelijke oorzaken hiervan uit te sluiten. Er zijn namelijk ook veel ziektes die bij oudere dieren voorkomen die bovengenoemde klachten kunnen geven, zoals lever-, nier- en schildklierafwijkingen. Het is dan ook belangrijk een dier met deze klachten lichamelijk te onderzoeken en bloed- en urineonderzoek te doen, voordat er van uit wordt gegaan dat het dier dement is.

Er zijn geen medicijnen die de ontstane hersenveroudering helemaal ongedaan kunnen maken. Wel zijn er mogelijkheden om met het eten stoffen te supplementeren die het proces kunnen vertragen en de hersenfunctie kunnen verbeteren (o.a. anti-oxidanten, omega-3/-6-vetzuren, vitamines). In Hill’s B/D voeding voor honden zijn veel van deze stoffen toegevoegd en meerdere onderzoeken laten een aanzienlijke verbetering zien bij het gebruik van deze voeding. Ook zijn er losse supplementen beschikbaar (o.a. Vitofyllin) die goede effecten hebben. Naast medicijnen is het ook belangrijk om demente dieren zoveel mogelijk regelmaat te bieden. Tevens moet u proberen het dier actief te houden door veel te spelen. Indien er sprake is van (ernstig) angstig gedrag kunnen ook hiervoor medicijnen/supplementen gegeven worden.